ตามรอยซีรีส์ Dark : เมือง Winden มีอยู่จริงมั้ย???

สนองความอยากรู้อยากเห็นของเราเองว่าเมือง Winden ที่เป็นฉากหลังของซีรีส์ มีอยู่จริงมั้ย? และมันอยู่ที่ไหน?

Read More

Berlin Wall กำแพงแห่งอคติ

มาทำความรู้จัก กำแพงเบอร์ลิน กำแพงแห่งความขัดแย้งระหว่างระบบทุนนิยมกับระบบคอมมิวนิสต์

Read More

7 Places about the Holocaust You Must Visit

7 สถานที่ ที่ควรต้องไปหากคุณสนใจเรื่อง Holocaust

Read More

Germany

Read More

2018S_BWKV: ตามรอยชีวิตชาวยิวในกรุงวอร์ซอ

Day 4-5: กรุงวอร์ซอกับความยะเยือกที่ไม่ใช่เพียงอากาศ แต่มันคือบรรยากาศของวันเวลาในอดีตที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน

Read More

2018S_BWKV: ตามรอยประวัติศาสตร์ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ในกรุงเบอร์ลิน

ตามเก็บสถานที่เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ 2 ในเบอร์ลิน และแอบแวะไปดูโรงเรียนออกแบบ Bauhaus ที่เมือง Dessau

Read More