2021S_Expo 2020 Dubai

รีวิวงาน Expo 2020 Dubai แบบลางเลือนทริปแรกหลังจากมีโควิดได้ปีกว่า และกว่าจะได้ทำรีวิวก็เกือบปี ฮ่าๆ

Read More

ถ่ายรูปให้ปังยังไง เมื่อไปเที่ยวคนเดียว

ไขข้อสงสัย วิธีการถ่ายรูปเมื่อออกเดินทางคนเดียว

Read More