2021S_Expo 2020 Dubai

รีวิวงาน Expo 2020 Dubai แบบลางเลือนทริปแรกหลังจากมีโควิดได้ปีกว่า และกว่าจะได้ทำรีวิวก็เกือบปี ฮ่าๆ

Read More

Japan

Read More

2016Fr_TO: Tokyo-Osaka กิน ช้อป เล่น USJ และนอนเรียวกัง ใน 4 วัน

ทริปนี้มีเพื่อนร่วมโรงเรียนฮอกวอตส์เดินทางไปด้วย เพื่อเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวคือ Universal Studio Japan!

Read More