Poland

Read More

2018S_BWKV: ตามรอยชีวิตชาวยิวในกรุงวอร์ซอ

Day 4-5: กรุงวอร์ซอกับความยะเยือกที่ไม่ใช่เพียงอากาศ แต่มันคือบรรยากาศของวันเวลาในอดีตที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน

Read More