Poland

Read More

2018S_BWKV: เยือนค่ายยิว Auschwitz และชมเหมืองเกลือสุดอลังการที่คราคูฟ

Day 6-7: ไปดูเหมืองเกลือที่มีความอลังการเกินจินตนาการและจุดหมายสำคัญที่สุดของทริปนี้ ค่ายกักกัน Auschwitz

Read More