2019S_RVHO: เดินขึ้นเขาในวันฝนตก ที่ไอซ์แลนด์

Day 3-5: ไปเดินข้ามเขาในไอซ์แลนด์ ทั้งเปียก ทั้งหนาว จะรอดมั้ยเนี่ยยย

Read More

2019Fr_OT: โอดาวาระ+โตเกียว ได้เที่ยวทั้งธรรมชาติและในเมืองแบบชิค ๆ

เที่ยวญี่ปุ่น 3 ฤดูใน 5 วัน แม้จะพังๆ แต่รูปเพียบ : )

Read More